Myslivecké sdružení OPATOV se sídlem v Ratměřicích
klikací mapa Honitba Zajímavé úlovky Fotogalerie Akce sdružení

Informace o sdružení

Myslivecké sdružení opětovně vzniklo v roce 1992 odloučením od MS Jankov, obhospodařuje honitbu o výměře 1009 ha zemědelské a lesní půdy a drobných vodních ploch.
K povinnostem 15 myslivců patří péče o zvěr (zejména přikrmování v zimním období) a sledování jejího zdravotního stavu, tlumení výskytu škodné a samozřejmě udržování počtu zvěře v optimálním výši.

Kontakty: msopatov@ratmerice.cz

Pojem Myslivost
Myslivost je činnost , která se provádí v přírodě ,ve vztahu k volně žijící zvěři, jako součást přírodního bohatství. V souladu se středoevropským systémem myslivosti se klade důraz na udržení a rozvíjení mysliveckých tradic a zvyků, jako součásti národního kulturního dědictví.

Význam Myslivosti
Kulturní význam myslivosti je nezastupitelný. Uvážíme-li tradice ,které naše myslivost má již odpradávna, lze říci , že právě z historického pohledu je sama myslivost kulturní dědictvím po našich předcích. Správně chápaná a provozovaná myslivost působí bezesporu na morálku a charakter člověka. V tom spatřujeme její etický význam. Tím ,že myslivec rozhoduje o životě a smrti, musí být mravně vysoko. Je-li oprávněn zvěř usmrcovat, je povinnen o ni v době nouze pečovat,chránit ji a cílevědomě chovat. Chová ji ne proto, aby ji mohl usmrcovat ,ale usmrcuje ji proto, aby ji mohl chovat. Průběrný odstřel z chovatelských hledisek , udržování normovaných stavů, náhrada za velké šelmy – funkce predátora. Branný význam spočívá ve zdatnosti a ovládání zbraní, lov zbystřuje smysly , cvičí v pozornosti , orientaci , odhadu vzdálenosti , otužilosti , fyzické odolnosti ,duchapřítomnosti , chladnokrevnosti , opatrnosti , trpělivosti a vytrvalosti. To jsou vlastnosti jimiž lov vychovává člověka k osobní odvaze.

Pojišťovna HALALI Myslivost Českomoravská myslivecká jednota Českomoravská kynologická jednota