Akce a činnost sdružení

4. ledna - Myslivecký ples
Již tradičně začínáme plesovou sezónu v Ratměřicích Mysliveckým plesem, tentokrát pod taktovkou skupiny CODA. Jako obvykle navštívila ples stovka platících. Hřebem večera byla samozřejmě tombola. Hlavní výherci si odnesli divočáka a 2ks srnčího. Většina návtěvníků se příjemně bavila až do třetí hodiny ranní.

Prosinec - Naháňky na černou zvěř
Nabuzeni úspěchem z první naháňky jsme se do konce roku sešli ještě třikrát. Pokaždé jsme po zakončení říkali, že máme na prasata štěstí, ale vlastně velkou smůlu, protože jsme nestřelili ani kus černé zvěře i když prasata jsme pokaždé viděli. Zůstaly tak pouze krásné myslivecké zážitky.

18. listopadu - Naháňka na černou zvěř
Narychlo uspořádaná akce ,která prolomila naši smůlu na předešlých letošních i loňských naháňkách. Ráno jsme se sešli i s několika hosty u naší boudy na uskladnění krmiva. Po zahájení následovala první malá leč bez střeleckého úspěchu. Při druhé leči ihned po zahájení začali padat rány. Po skončení leče leželo na výloži 7 kusů černé zvěře. Při dalších dvou lečích se střelili ještě další dvě prasata. Na výřadu tak nakonec leželo 9 prasat. O celkový úspěšný lov se postaralo pět šťastných střelců. Vše jsme zakončili na bujaré poslední leči v místní hospůdce.17.listopadu - Hon na drobnou
V pořadí druhý hon na bažanty ná tentokrát zavedl na Hrzínsko a Skrýšovsko. Králem honu se stal Pavel Opplt jenž střelil pěkného psa lišky obecné.


10. listopadu - Brigáda pro OÚ
Pro Obecní úřad Ratměřice jsme za sobotní dopoledne vyčistili a spálili kroviska okolo cesty k Hrzínu. Přispěli jsme tak ke zlepšení viditelnosti na velice nepřehledném úseku komunikace. Touto formou se vyrovnáváme za pronájem klubovny v budově OÚ.

3. listopadu - hon na bažanty
První letošní hon na bažanty na kterém jsme střelili 11 kohoutů. I letos se potvrdil tred zvyšování stavů bažantí zvěře, hlavně letos jsme byli velice překvapeni.


6. října - Výlov Podhoráku
Tradiční oblíbená akce v okolí. Pochoutky jako srnčí guláš, drštková polévka, cmunda, podkovičky z kapra a nakonec i topinky letos přilákaly asi nejvíce návštěvníků v historii výlovů našeho sdružení. Ani příznivci výlovu samotného nepřišli zkrátka, k vidění byli i kapři o váze přes 5 kg. Přijemnou zábavu provázel harmonikou p. Vecl.

Září - Opět se projevil lidský hyenismus
Rok poté co jsme řešili vykradení skladu krmiva se i letos celá záležitost opakovala. Zloději si tentokrát odnesli elespoň dvacet metráků pšenice. Svoji drzost dovršili tím, na závoru dodali zcela jiný zámek. Po zhodnocení výborem sdružení a poučení členů, bude další takový pokus nebo krádež již předána policii ČR.


Na září
naplánoval hospodář 3 hony na kachny. Z toho první dva hony jsme absolvovali společně s hosty. Letošní rok byl výjmečný v létavosti vypuštěných kachen.

9. června
ani letos jsme nezanevřeli na polodivoký chov kachny divoké. Na tři rybníky jsme vypustili 150 kusů, z toho 90 na Královák a po 30 na Nosákov a Hlejšovku.


30.března a 13.dubna - Sběr kamene
Každoročně sběrem kameme na polích 1. Zemědělské Ratměřice odpracujeme půjčování traktoru na podzimní společné hony. Letos jsme na dvou brigádách sebrali celkem šest plných valníků.

9. dubna
jsme se sešli na tradičním jarním norování. Za šest hodin jsme obešli prakticky všechny známé nory. Bohužel lišky takříkajíc nebyly doma.

27. března - Členská schůze
Poprvé jsme se sešli pod novým výborem a v nové klubovně. Hlavním cílem bylo naplánovat činnost sdružení na další dva měsíce. Schválili jsme výlov jednoho z rybníků, brigády na sběr kamene pro zemědělskou společnost a letní nákup polodivokých kachen. Nakonec nás hospodář informoval o výsledcích sčítání zvěře a hodnocení trofejí na okresní přehlídce.

24.-25. března - Přehlídka trofejí
Opět po roce se skupinka členů z našeho sdružení vypravila na Chovatelskou přehlídku trofejí ulovených v uplynulém roce. Tentokrát se konala ve Struhařově pod patronací místního sdružení a pověřené správy myslivosti v Benešově. Podle vyjádření členů, byla co do kvality trofejí nejlepší za poslední roky.4.března - Změna klubovny
Po 15 letech fungování sdružení jsme díky nové majetkové situaci přemístili klubovnu do místnosti v budově obecního úřadu.


3. března - Výroční schůze
Každým rokem se na konci mysliveckého roku scházíme na výroční schůzi. I letos tomu nebylo jinak a ve tři hodiny odpoledne již všichni členové seděli v zaplněné klubovně. Tentokrát byl program schůze obohacen o pasování nových členů a hlavně o volbu nového výboru sdružení. Nejprve jsme si vyslechli jednotlivé zprávy zástupců výboru, poté následovalo pasování nových členů a na závěr to nejdůležitější, volba výboru. Návrhovou komisí navržení kandidáti byli zvoleni při první volbě. Potom již následovala volná zábava zpříjemněná harmonikou vedenou panem Šalátem.6. ledna - Myslivecký ples
opět po roce jsme uspořádali v sále hospody Mylivecký ples. I letos se zaplnil sál do posledního místečka. Vyvrcholením večera byla samozřejme tombola. Hlavní výherci si odnesli kus srnčího a divočáka.


2006

30. prosince
se uskutečnil poslední společný hon na drobnou zvěř. Střelili jsme pouhé tři kohouty a pes chytil zajíce.

26 a 29. prosince
naháňka na prasata na které P. Prokeš střelil 50kg lončáka. O tři dny později jsme díky obnově obeznali tlupu prasat v rákosí nad rybníkem Vražebným. Bohužel ani jedna z 10 ran se neujala a z jisté pasti uteklo 6 prasat.


9. prosince
Konečně se po delší době podařilo střelit divoké prase na společné akci. Láďou Oppltem posřelené prase ůspěšně dohledal barvář Z. Fridrína.

2. prosince
Na další naháňce jsme se tentokrát sešli v menším počtu. Hned v druhé leči jsme zvedli 9 divočáků. Jednoho z nich jsme lehce postřelili. Nakonec jsme se dozvěděli že skončil na výřadu sousedního sdružení.


25. listopadu
Druhý společný hon na drobnou zvěř. Tentokrát jsme vyrazili k Odlochovicím a ke Skrýšovu. Na výřadu nakonec leželo 5 kohoutů a pěkný lišák.

11. listopadu
Další společnou akcí v tomto roce byla naháňka na divoká prasata. Vše probíhalo v jediném lesním komplexu, se spoustou znaků pobytu černé zvěře. Místy bylo doslova zoráno. Bohužel ani v jediné ze šesti menších lečí jsme divočáka nespatřili.


4. listopadu
se konal první hon na bažanty a veškerou škodnou podle zákona.Na výřadu nakonec leželo 7 bažantů a liška,kterou strělil hospodář sdružení.

7. října - Výlov Podhoráku
Tradiční podzimní výlov. Vylovili jsme asi 300 velkých kaprů a 800 ks pěkné násady. Nechyběl srnčí guláš, cmunda a pečený kapr.


16. září - Hon na kachny
Opět jsme se vypravili na rybník na Královně a Vražebák. Hon jsme zakončili u Velkého Podhoráku. Na výřadu nakonec leželo padesátosm většinou polodivokých kachen.

9. září - Hon na kachny
Tentokrát jsme pozvali i několik hostů hlavně kvůli velkým rozlohám rybníků byl počet střelců předpoklad úspěšnéo lovu. Na výřadu nakonec leželo 45 kachen.


2. září - Hon na kachny
jsme se sešli na prvním letošním honu. Na třech rybnících se střelilo 30 většinou polodivokých kachen.

5. července
jsme vypustili na čtyři rybníky v naší honitbě celkem 140 měsíc starých kachen z polodivokého chovu. Tradičně nejvíce, 70 na rybník u Královny.


18. a 26. května - Brigáda
na sběr kamene, kterou se místnímu zemědělskému družstvu revanžujeme za půjčování traktoru na hony a za poskytnuté krmivo pro zvěř.

17. května - Brigáda
na které jsme vylovili pronajmutý rybník nad Nosákovem za ůčelem rozsazení ryb i do dalších rybníků pod naší správou.


6. května
naši adepti Miroslav Lupač a Pavel Vosátka, úspěšně složili zkoušku o první lovecký lístek. Akce se konala v příjemném prostředí Vlašimského zámku.

12. května
se konala členská schůze, na které se naplánovala činnost na nadcházející dva měsíce. Rovněž nás hospodář informoval o plánu lovu srnců.


9. dubna
jsme se sešli na první letošní společné akci, při které jsme obešli 10 známých liščích nor na polovině území naší honitby. Bohužel jsme v žádné z nich na lišky nenarazili. Akce se zůčaslnilo sedm členů a čtyři lovecky upotřebitelní psi.

17. dubna
druhá akce opět zaměřená na lišky konečně přinesla úspěch. V poslední noře se podařilo vynorovat za pomoci norníků pěkného lišáka


1 a 2. dubna - Chovatelská přehlídka a výstava trofejí ulovených v roce 2005
Opět po roce jsme si mohli prohlédnou trofeje ulovené v minulém roce v honitbách spadajících pod OMS Benešov. Tentokrát se uskutečnila v sokolovně ve Voticích. Letos naše sdružení předložilo ke zhodnocení 15 srnců.

     


4. března - Výroční valná hromada
na níž jsme společně zhodnotili uplynulý rok a také oslavili 50. narozeniny člena našeho sdružení. Zároveň se předběžně naplánovali akce a činnost do nastávajícího roku. Všichni si rovněž mohli prohlédnout trofeje ulovené v minulém roce.
       


7. ledna - Myslivecký ples 2006
již tradiční ples pořádaný letos v pozdějším termínu přilákal 132 platících. Sálu zaplněnému do posledního místečka opět perfektně zahrála hudební skupina DELTA POP . Hlavním tahákem byla samozřejmě tombola, ve které bylo 50 ks drobné zvěře, 3kssrnčího a hlavní cenou jako obvykle Divočák.
2005

23. prosince
Narychlo svolaná odpolední naháňka na prasata. Jedna obeznaná leč, při které se povedlo předsedovi sdružení střelit 40 kg sele. Dalších 6 prasat uteklo do dvou směrů. Jedno z nich se postřelilo, ale ani po 2 hodinách se nepodařilo sele dohledat. Domu jsme přišli již za tmy.

31. prosince
se uskutečnil poslední hon na drobnou. Střelili jsme 2 zajíce. Viděli jsme také 3 divočáky a spoustu bažantů, které jsme se rozhodli již nestřílet. Nechybělo rozloučení s rokem.


26. listopadu
se uskutečnil druhý hon na drobnou. Střelili jsme 7 kohoutů , kunu skalní a také jedno vyhublé srnče ,které nemohlo na zadní běhy.

2. a 10. prosince
jsme se opět setkali na naháňkách na černou zvěř. První sobotu uteklo z leče asi 13 divočáků. Následující sobotu jsme neopatrností zvedli divočáky při obeznávání první leče.Ve druhé leči již na stejnou tlupu padlo několik ran ale bez úspěchu.


5. listopadu
se uskutečnil první hon na drobnou a na něm se potvrdily předpoklady o větších počtech bažantů oproti předešlým rokům. Střelili jsme 8 kohoutů a lišku.

12. listopadu
Naháňka na černou zvěř plná krásných mysliveckých zážitků. Z první leče uteklo asi 25 divočáků, ve druhé liška. Až v poslední leči se povedlo střelit jedno prase a kunu.


3. a 10. září 2005
se konaly hony na kachny. První byl spíše na divoké a druhý již s 20 hosty i na polodivoké kachny. Za oba hony se střelilo na 100 kusů.

1. října
jsme vylovili z rybníku Velký Podhorák 3 metráky ryb. I letos si stovka návštěvníků pochutnala na podkovách z kapra , srnčím guláši a dalších specialitách.


18. a 25. června 2005
se uskutečnila brigáda na stavbu dřevěné boudy, která bude sloužit převážně jako úložiště krmiva pro veškerou zvěř.

19. srpna 2005
se konala členská schůze na které se naplánovala většina podzimních akcí našeho sdružení.


VIVA NATURA 2005
malá skupina z našeho sdružení navštívila výstaviště v Lysé nad Labem a zhlédla přehlídku trofejí ulovených v ČR za posledních pět let. Takové množsví trofejí soustředěných do jediné haly , prostě jedním slovem " paráda. "

       

28. března 2005
Norování je účinný způsob tlumení škodné a i letos se nám povedlo vynorovat šest liščat. Liška nám bohužel utekla.

26.prosince 2004
jsme uspořádali v Ratměřicích už tradiční Myslivecký ples. Kapela Mejdanka a hlavně bohatá tombola přilákala opět dostatek lidí k zaplnění sálu.